Κρυοθεραπεία

(Cryotherapy)

Η Κρυοθεραπεία (Cryotherapy) , μια μη επεμβατική μέθοδος

Η Κρυοθεραπεία (Cryotherapy) είναι μη επεμβατική θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία μέσω της ψύξης του λιπώδους ιστού, προκαλείται η διάλυση των λιποκυττάρων (λιπόλυση). Η συνεχής επιστημονική αναζήτηση για την αντιμετώπιση των λιπωδών εναποθέσεων στο σώμα και της όψης φλοιού πορτοκαλιού, πρόσφατα μας έδωσε ένα ακόμη όπλο με την τεχνική ψύξης των υπό θεραπεία ιστών. Με αυτόν το τρόπο προκαλείται μείωση του σωματικού λίπους, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλους ιστούς.

Η Κρυοθεραπεία (Cryotherapy), όπως αποκαλείται και στο χώρο της δερματολογίας, έχει ευρύ πεδίο εφαρμογών στην Ιατρική, στη Φυσικοθεραπεία και στην Αισθητική. Όσον αφορά στην Αισθητική οι θεραπείες εστιάζονται στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους.

Η Κρυοθεραπεία (Cryotherapy) εφαρμόζεται πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων με τεχνικές επίδεσης κρύων επιθεμάτων για επιδερμική σύσφιξη. Σε συνδυασμό με ειδικά κατασκευασμένη κεφαλή προκαλείται ψύξη για θεραπείες αδυνατίσματος.

Εφαρμογή της Κρυοθεραπείας

Η έρευνα γύρω από την εφαρμογή της Κρυοθεραπείας (Cryotherapy) έδειξε ότι κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, τα λιποκύτταρα του υποδόριου ιστού διαλύονται πιο εύκολα όταν εκτίθενται στο κρύο. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό ζέσταμα της περιοχής ενεργοποιεί τη μεμβράνη των λιποκυττάρων και κατόπιν η συνεχής έκθεσή τους σε ψύξη προκαλεί την απόπτωσή τους (φυσικός ελεγχόμενος θάνατος των κυττάρων). Η ελεγχόμενη τοπική ψύξη ιστού μπορεί να προκαλέσει επιλεκτική μείωση του λίπους των κυττάρων, και την επακόλουθη απώλεια του υποδόριου λίπους, χωρίς να καταστραφεί το υπερκείμενο δέρμα. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για μια «επιλεκτική Κρυοθεραπεία (Cryotherapy)».

Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις:

-Πρωτογενής τοπική και γενική αγγειοσυστολή, κυρίως στους επιφανειακούς ιστούς και οφείλεται στη προσπάθεια του οργανισμού να διατηρήσει τη θερμοκρασία του.

-Μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται η θεραπεία.

-Τοπική αναλγησία και ελάττωση του μυϊκού σπασμού

-Δευτερογενής τοπική αντίδραση αγγειοδιαστολής, η οποία παρουσιάζεται περίπου επτά λεπτά μετά τη τοπική αγγειοσυστολή και εκδηλώνεται ως ερύθημα στους επιφανειακούς ιστούς.

-Ελάττωση του πόνου, καθώς η εφαρμογή του κρύου στους ιστούς μειώνει τη ταχύτητα της νευρικής αγωγής και προκαλεί αναλγησία.

Κρυοθεραπεία

Θεραπεία ιδιαίτερα ευέλικτη, καθώς δρα στο επιθυμητό βάθος του ιστού και προσαρμόζεται κάθε φορά βάσει των αναγκών: στόχευση βαθιά στον λιπώδη ιστό για αποτέλεσμα λιποδιάλυσης ή πιο επιδερμικά για αποτέλεσμα σύσφιξης, ενώ προσφέρεται φυσικά και η δυνατότητα στόχευσης και των δύο.

Καλέστε μας σήμερα για ένα ραντεβού

22210.62860

Η εξέλιξη της Κρυοθεραπείας (Cryotherapy) περιλαμβάνει 4 στάδια:

Σήμερα είναι η δημοφιλέστερη και περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος για την αντιμετώπιση του πλεονάζοντος λιπώδους ιστού.

Αποκτήστε το καλύτερο αποτέλεσμα με ασφάλεια και εγγύηση.