Ανθρωπομετρία

Ανθρωπομετρία είναι η μέτρηση των διάφορων φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, όπως το ύψος σώματος, το μήκος, το πλάτος και η περίμετρος των διάφορων τμημάτων αυτού, η μάζα, η επιφάνεια και οι δερματοπτυχές

Αναλυτικότερα μετρούνται:

  1. Τα διάφορα μήκη και πλάτη του σώματος, όπως ύψος σώματος, πλάτος ώμων, μήκος βραχίονα, πλάτος λεκάνης κ.ά. Οι ιστοί πρέπει να βρίσκονται σε μια «φυσιολογική» κατάσταση, δηλαδή οι μύες να είναι χαλαροί και οι μαλακοί ιστοί να βρίσκονται σε φυσιολογική ενυδάτωση. Στην ανθρωπομετρία οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται μόνο σε σημεία που παραμένουν γενικά, ανατομικά σταθερά. Παραδείγματος χάριν, η μέτρηση της περιμέτρου μέσης σε άτομα με υπερβολική παχυσαρκία δίνει συνήθως αναξιόπιστα αποτελέσματα, καθότι το υποδόριο λίπος της κοιλιακής χώρας έχει μετακινηθεί προς τα κάτω.
  2. Με τη μέτρηση των πτυχών του δέρματος (δερματοπτυχομέτρηση), και στη συνέχεια μέσω κατάλληλων εξισώσεων, μας δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσουμε το ποσοστό σωματικού λίπους.

Τμηματικές Μετρήσεις για κάθε χέρι, για κάθε πόδι και κοιλιά:

Ανθρωπομετρία

Σκοπός της ανθρωπομετρίας είναι ο καθορισμός διαφόρων μέτρων του ανθρώπινου σώματος και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το σχήμα και τη σύσταση του.

Καλέστε μας σήμερα για ένα ραντεβού

22210.62860

Με όλες τις μετρήσεις που εφαρμόζουμε κάνουμε συνολική αποτίμηση της κατάστασης πριν  και κατά τη διάρκεια της διατροφικής παρέμβασης , δίνοντας συγκριτικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διατροφής που εφαρμόζουμε.

Η ανθρωπομετρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαιτολογίας. Οι μετρήσεις του ύψους , του βάρους και πιο συγκεκριμένες μετρήσεις του σώματος, μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τις τάσεις και να καθορίσουμε πώς η διατροφή επηρεάζει την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Αποκτήστε το καλύτερο αποτέλεσμα με ασφάλεια και εγγύηση.